รูปภาพของนิวัฒน์ หัสพันธ์(ผู้สอน)
ประกาศ..สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียน วิชา ง30241 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 1
โดย นิวัฒน์ หัสพันธ์(ผู้สอน) - พุธ, 18 พฤศจิกายน 2015, 01:13PM
 
ให้นักเรียนที่ ติด ร ในวิชา การสร้างภาพเคลื่อนไหว 1 ให้ส่งงานผ่านทางวิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 หัวข้อ ส่งงานแก้ตัว