admin
ประกาศแจ้ง...นักเรียน ม.4/1
โดย นิวัฒน์ หัสพันธ์(admin) - จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2016, 10:00AM
 
ให้นักเรียนทุกคนที่ค้างงานของครูทุกชิ้น ให้ทำให้เสร็จและส่งในคาบ ภายในวันที่ 15 ก.พ. 59 (เนื่องจากใกล้สอบปลายภาคแล้ว มิฉะนันคะแนนของนักเรียนอาจไม่สมบูรณ์ และผลการเรียนเป็น ร นะครับ)

ครูนิวัฒน์